Cognitieve vaardigheden

Op de ochtenden werken wij aan de kernvakken. Hierbij kunt u denken aan rekenen, taal, spelling, woordenschat en (begrijpend) lezen. Wij geven instructies volgens het expliciete directe instructiemodel. Tijdens het aanbieden van de leerstof en de verwerking hiervan houdt de leerkracht rekening met de verschillen tussen leerlingen. Leerlingen die extra instructie of hulp nodig hebben, krijgen dit en leerlingen die de lesstof al eigen hebben krijgen een aanbod dat beter passend is. ​Naast het aanbod vanuit de methode kan de leerstof worden aangeboden door middel van coöperatieve werkvormen of bewegingsactiviteiten, met als doel om de kerndoelen in te oefenen.

Naast de cognitieve vaardigheden willen wij ook andere vaardigheden aanspreken, zodat onze leerlingen voorbereid zijn op de toekomst: ontdekken, ervaren, onderzoeken, leren, nieuwsgierig zijn, communiceren en samenwerken. Dit zijn voorbeelden van vaardigheden waarin kinderen uniek en creatief zijn. Het geeft ruimte aan het unieke van de kinderen, van uw kind, en biedt uiteenlopende mogelijkheden om te leren. Iedere middag leren de leerlingen aan de hand van projecten, waar ruimte is voor wereldoriëntatie, muziek en kunstzinnige vakken. Tijdens de projecten neemt onderzoekend en ontdekkend leren een prominente rol in.

Tussenschoolse opvang

Op de Paperclip verzorgen wij de tussenschoolse opvang zelf. We zetten hierbij in op samen zijn en een moment van rust. De kinderen krijgen ruim de tijd om te eten en buiten te spelen. Dit doen zij met de groepsleerkracht of een andere (bekende) juf/meester.

Het voordeel van deze constructie is dat wij geen externe hulp hoeven in te schakelen en dit dus kosteloos is. Daarnaast kennen alle medewerkers van de Paperclip de kinderen, dit zorgt voor veiligheid.

Projectmatig werken

Op de middagen werken wij projectmatig rondom een thema. Hierbij zijn de zaakvakken, creatieve vakken en Engelse lessen geïntegreerd. Daarbij laten wij ons ook inspireren door de filosofie van Reggio Emilia. Dit betekent in de praktijk, dat wij zorgen voor een leerrijke omgeving, aansluiten bij de beleving van de leerlingen en dat leerlingen deels eigen (project)doelen stellen. Als onderwijs aansluit bij de beleving van leerlingen, raken leerlingen enthousiast, gaan zij onderzoeken en ontstaan de mooiste ideeën en creaties! Daarom gaan wij ieder project op excursie om het te ervaren in de praktijk. Daarnaast zijn wij altijd opzoek naar prikkels die de nieuwsgierigheid kunnen aanwakker, zoals bijvoorbeeld een gastles. Tijdens het werken rondom een thema is het proces belangrijker dan het product en reflecteren wij hierop met de leerlingen. Er wordt een beroep gedaan op andere vaardigheden zoals; samenwerken, communiceren, kritisch denken, digitale vaardigheden, creatief en oplossend denken en informatievaardigheden. De ideeën en creaties worden vol trots gepresenteerd in de school waarbij ouders/verzorgers van harte welkom zijn!

Engels

De Paperclip staat voor en gaat voor wereldburgerschap; becoming a global citizen. Op de Paperclip bieden wij daarom Engels aan in de groepen 1 t/m 8, waardoor de leerlingen zich mede ontwikkelen tot zelfverzekerde wereldburgers. Wij zijn op weg naar volledige erkenning door middel van een kwaliteitskeurmerk. Wij vinden het belangrijk om op de basisschool al een goede basis te leggen voor de Engelse taal, zodat de kinderen kunnen communiceren met moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken.
Voor het Engels onderwijs maken wij ook gebruik van de methode ‘Join in’, zodat er een doorgaande leerlijn is. Deze methode sluit aan bij de manier waarop wij vinden dat kinderen leren. Er wordt niet alleen gewerkt uit een werkboek, maar de taal wordt ook ingeoefend door middel van bewegingsactiviteiten, muziekactiviteiten en creatieve opdrachten. De Engelse lessen worden dit schooljaar gegeven door de teamleden zelf. Engels is een pijler in het jaarplan.

Talentencircuit

Kinderen hebben meerdere talenten. Om deze talenten zichtbaar te maken, wordt in alle groepen het hele jaar aandacht besteed aan creatieve vakken. Hiernaast wordt er vanaf oktober gestart met het talentencircuit. Voor de groepen 5 t/m 8 worden allerlei activiteiten aangeboden in verschillende ruimtes, waar kinderen zich voor mogen inschrijven. U kunt hierbij denken aan techniek, filosoferen, sport, koken, muziek, kunst, fotografie etc.

De lessen tijdens het talentencircuit worden aangeboden door leerkrachten, ouders en externen.

Rijke Taal

Ons lees en taalonderwijs op de Paperclip: ‘’ Door lezen en taal de wereld ontmoeten’’:

Het ontwikkelen van taal is een onbewust proces dat wordt gefaciliteerd door een rijke taalomgeving. Dat betekent dat je taal niet bewust leert maar dat je taal onbewust verwerft, afhankelijk van de omgeving waarin je opgroeit. Taalontwikkeling gaat hand in hand met de ontdekking van de wereld.

Op de Paperclip werken wij met brede projecten waardoor we veel tijd en aandacht besteden aan ons taal en leesonderwijs geïntegreerd met andere vakgebieden zoals wereldoriëntatie, kunst & cultuur en burgerschap. Door het verrijken van onze taal en kennisbasis bevorderen we het leesbegrip van kinderen. Onderstaande voorbeelden ondersteunen deze leerprocessen:

  • In iedere groep wordt iedere dag 30 minuten voorgelezen.
  • Vanaf groep 4 geven we alle leerlingen de ruimte om Iedere dag minimaal 30 minuten vrij te lezen.
  • We hebben onze eigen schoolbibliotheek.
  • We werken schoolbreed aan dezelfde projecten met hierin een rijk aanbod aan boeken en teksten.
  • Leerlingen leren denken over alles wat ze horen, zien & lezen.
  • De leerkracht modelleert het denkproces bij inzet van teksten: Ik, wij, jullie, jij.
  • Leerlingen lezen, praten en schrijven over de tekst of het boek.